Näiden asioiden puolesta teen töitä

Haluan varmistaa, että jokaisen tamperelaisen arki on helppoa ja sujuvaa.

Kunnan päätöksenteossa on kyse ennen kaikkea siitä, millaista tamperelaisten arki on tulevaisuudessa. Siitä, kuinka nopeasti saa ajan terveydenhuoltoon, kuinka paljon bussilippu maksaa ja missä kunnossa pyöräilyväylät ovat.

Monipuolisesti palveluita – juuri sinulle

Tampereella on paljon erilaisia palveluita ja mahdollisuuksia tekemiseen. Ongelma on tiedon määrä: miten nykyisestä tietotulvasta voi löytää itselleen kuuluvat palvelut ja mieluisan tekemisen? Palveluiden pitää olla saatavilla helposti ja tehokkaasti, halusitpa asioida ihmisen kanssa kasvotusten tai kännykällä kotisohvaltasi.

Tamperelaiset ovat moninainen joukko ja he ansaitsevat räätälöityjä palveluita.  Palvelut on järjestettävä niin, että jokainen saa palvelua itselleen sopivalla tavalla. Erityistarpeet, kuten erilaiset rajoitteet ja monikielisyys, pitää huomioida palveluiden järjestämisessä. Helposti löydettävät palvelut edesauttavat palveluiden käyttöasteen parantamista, millä on positiivinen taloudellinen vaikutus.

Digitaalisten palveluiden tarjoaminen edesauttaa Tampereen kehittymistä ja palveluiden henkilökohtaistamista. Jotta Tampere voi tarjota digitaalisia palveluita laajasti, tarvitsemme uskottavan tietojärjestelmäkokonaisuuden. Tähän tehtävä investointi maksaa itsensä takaisin ja tuo pitkällä aikajänteellä säästöjä kaupungin talouteen.

Helppoa ja kestävää liikkumista

Jokaisella tamperelaisella on omat tarpeensa liikkumiselle. Tampereella pitää mahdollistaa liikkuminen helposti, terveyttä edistävästi ja kestävästi. Liikenneväylien kehityksessä pitää tähdätä siihen, että yhä useampi tamperelainen valitsee kestävän liikkumisen muodon. Kun pyöräilyväylät ovat kunnossa, pyöräily yleistyy ja on helppo vaihtoehto. 

Tampereen joukkoliikennettä käyttää joka kymmenes tamperelainen päivittäin. Joukkoliikenteen pitää olla täsmällistä ja palvelutason toimiva. Vuorovälien pitää olla riittävät ja hintatason reilu. Opiskelijoille kuuluu alennus arvolipusta.

Tampereella on kaikki mahdollisuudet olla Suomen sähköautopääkaupunki. Tampereen tulee edistää sähköautojen yleistymistä ja kehittää latausinfraa. Sähköautoiijat saavat alennuksen pysäköinnistä ja Tampereen kaupunki ottaa sähköautot käyttöönsä. Joukkoliikenteen kalusto päivitetään sähköiseen ja samalla pienennetään liikenteen päästöjä. 

Jokaisella tamperelaisella pitää olla mahdollisuus liikkua ja nauttia luonnosta. Tamperelaisten tulee saada liikkumisen mahdollisuuksista paremmin tietoa. Liikuntapalveluita pitää tarjota monipuolisesti ja jokaisen kukkarolle sopivalla hintatasolla. Ulkoilumahdollisuuksien tulee olla kunnossa läpi vuoden.

Houkutellaan yritykset ja pidetään osaajat

Tampereen pitää olla houkutteleva kaupunki yrityksille. Kun yritykset valitsevat Tampereen toimintakaupungikseen, Tampereen elinkeinoelämä paranee ja monipuolistuu. Samalla muodostuu lisää työpaikkoja ja yhä useampi korkeakouluopiskelija voi jäädä Tampereelle. Yrittäjyys on merkittävä osa Tampereen elinkeinoelämää, joten yrittäjien palveluiden on oltava kunnossa ja tilavuokrien maltillisia. 

Tampereen taloutta pitää parantaa pitkäjänteisesti. Investoinnit kestävään kehitykseen lisäävät työpaikkoja ja verotuloja. Samalla julkisen sektorin kuorma pienenee. 

Sujuvaa asumista ympäri Tampereen

Tampereella on kovat kasvutavoitteet tuleville vuosille. Rakentamisessa pitää pyrkiä monipuoliseen kaavoittamiseen ja korkeisiin rakennuksiin, jotta Tampere on mahdollisuus yhä useammalle. On varmistettava, ettemme luo taloudellisia rajoja alueille vaan että tamperelaiset voivat asua ympäri Tamperetta – asuipa yksin tai yhdessä. Puolet tamperelaisista asuu yksin ja yksinasuvien määrä kasvaa etenkin nuorten ja iäkkäiden keskuudessa. Yksin asuville tulee tarjota kohtuuhintaisia asumisen vaihtoehtoja. Yksin asuvien tarpeet tulee huomioida kaavoittamisessa. 

Energiatehokkuus ja vähäpäästöisyys ovat rakentamisen ja asumisen lähtökohta. Tampereen kaukolämpö on puhdistettava ripeästi muun muassa sähköistämällä lämmöntuotantoa. Julkisiin kiinteistöihin pitää tehdä energiatehokkuusremontit ja tamperelaisille pitää tarjota  tuki yksityisomisteisten rakennusten energiaremontteihin. 

Tiiviimpi Tampere jättää tilaa luonnolle. Tampereen alueellisessa kehittämisessä on turvattava luonnon monimuotoisuus. Tampereella pitää olla mahdollisuus nauttia luonnosta missä tahansa helposti. Luonnolle pitää huolehtia tilaa: mahdollistetaan viherkatot, näyttävät viherkäytävät ja villiniityt.

Mun visioni

Kuntapolitiikassa teen töitä sen tekeen, että kuluvan valtuustokauden jälkeen Tampere näyttää tältä:

 • Ratikkaverkostoa on laajennettu
 • Pyöräilymahdollisuuksia on parannettu ja pyöräily on turvallista
 • Lähiluonnon monimuotoisuutta on tuettu esimerkiksi villiniittyjen ja viherkäytävien avulla
 • Tampereella on selkeä suunnitelma, miten se saavuttaa hiilineutraaliuustavoitteensa
 • Kaikessa päätöksenteossa on otettu huomioon ympäristö
 • Mielenterveyspalveluiden piiriin pääsee nopeasti ja terveyttä hoidetaan ennakoivasti
 • Parkkinormista on luovuttu
 • Korkeaa rakentamista on tuettu kaavoituksella
 • Tampereella on monipuolisemmin yrityksiä kuin koskaan
 • Tamperelaisten työttömyys on laskenut
 • Tampere on Suomen suosituin opiskelukaupunki
 • Kunnan digipalvelut on saavutettavia ja laadukkaita. Jokainen tamperelainen saa palvelua itselleen sopivalla tavalla
 • Kunnan tilat on muutettu sukupuolineutraaleiksi
 • Kouluissa ja päiväkodeissa vegaaniruokaa on aina tarjolla
 • Tampereella kulttuuri kukoistaa ja meidän kulttuurielämä on entistä monipuolisempi