Luminen maisema. Taloa iltavalossa rinteessä.

Talvikunnossapito on edellytys elämän sujumiselle

Viime talvina Tampereen talvikunnossapidosta ei ole suoriuduttu mallikkaasti. Kaupungilla on nähty paljon surullisia esimerkkejä kunnossapidon tasosta, kun lumikasat estivät pääsyn liikennevalojen painikkeelle, kadut kaventuivat merkittävästi lumikasojen takia tai kaduille määrättyihin laatutasoihin ei pystytty vastaamaan. Lumi tuntuu aina tulevan yllätyksenä, vaikka ollaan pohjoisessa maassa.

Liikkuminen on perusoikeus, jonka toteutumista talvikunnossapito osaltaan turvaa. Laadukas talvikunnossapito on välttämätön edellytys monien ihmisten jokapäiväisen elämän sujumiselle. Talvikunnossapidon vaikutukset ulottuvat monille hallinnonaloille: laadukas talvikunnossapito edistää arkiliikuntaa ja kestävää liikkumista, kun taas huono kunnossapito kuormittaa entisestään terveydenhoitoa esimerkiksi liukastumisten takia.

Lumi ei ole loppumassa. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä, kuten runsaita lumimyrskyjä.

Talvikunnossapitoon tarvitaan pitkän aikavälin ratkaisuja. Mallia voisi ottaa esimerkiksi Oulusta. Aluksi talvikunnossapidon puutteelliset resurssit on korjattava ensi vuoden talousarviossa. Lisäksi tarvitaan toimiva malli kunnossapidolle ja laadunvalvontaa.

Tiina Mikkonen
yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja (vihr.), Tampere

Amu Urhonen
vammaisaktivisti, Tampere

Julkaisut Aamulehdessä 31.8.2022