Rongankadun katusuunnitelmaa ei voi hyväksyä – missä on pyöräilyn seudullinen pääreitti?

Suunniteltaessa Tampereen ratikkaa Hämeenkadulle, jouduttiin pyöräteiden laadussa tekemään kompromisseja. Hämeenkatu soveltuu huonosti pyöräilyn seudulliseksi pääreitiksi. Keskustan kehittämisessä onkin nimenomaan sovittu, että pyöräilyn seudullinen pääreitti itä–lLänsi-suunnassa toteutetaan Rongankadulle. Asia on kirjattu keskustan strategiseen osayleiskaavaan. Lisäksi Rongankadun kehittämisen periaatteet päätettiin vuosi sitten yhdyskuntalautakunnan 23.3.2021 hyväksymässä Rongankadun yleissuunnitelmassa, jossa todetaan: ”toteutetaan esimerkillisen laadukas pyörätie kantakaupunkiin (…) kohteeksi on valittu Rongankatu.”

TAMPEREEN kaupunki on nyt luistamassa näistä sovituista periaatteista Rongankadulla, eikä aio toteuttaa ja noudattaa keskeisimpiä kaupungin kehittämisen linjoja.

Kaupunki toteaa nykyisessä Rongankadun katusuunnitelma-esityksessään, joka esiteltiin 22.3. yhdyskuntalautakunnalle: ”[Rongankadun] katusuunnitelma ei välttämättä noudata kirjaimellisesti kaikkia baanatasoisen pyörätien suunnitteluohjeita tai täytä kaikkia esimerkillisen laadukkaan pyörätien vaatimuksia”.

Tämä ei ole laadukasta valmistelua, eikä noudata käsitystämme hyvästä hallinnollisesta tavasta, jos kaupunki laillisuusvalvojana ei aio noudattaa keskustan kehittämisessä edes kaikkein keskeisimpiä velvoittavia periaatteita, jotka lautakunta sekä valtuusto ovat päättäneet.

SUURIMMAT ongelmat suunnitelmassa koskevat pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Kaupunki on nykyisessä esityksessään toteuttamassa esimerkillisen vaarallisen ja epäkäytännöllisen risteyksen pyöräilijöille Pellavatehtaankadun ja Rongankadun risteykseen, joka ei noudata suunnitteluohjeita eikä sovittuja periaatteita pyöräilyn laatutasosta.

Tämän lisäksi kaupunki on tekemässä Rongankadusta joukkoliikennekadun kolminkertaistamalla linja-autoliikenteen läpiajon Rongankadulla. Alueen asukkaille ja yrittäjille tällainen määrä linja-autoja on tullut järkytyksenä eikä heitä ole asiassa kuultu lainkaan.

Keskustassa ei ole yhtäkään laadultaan baana-tasoista pyörätietä, ja nyt on vaarana, että sellaista ei ole koskaan tulossakaan. Pyöräilyn seudullista pääreittiä ei voida toteuttaa keskustassa muualle. Samaan aikaan muissa verrokkikaupungeissa on toteutettu jo useita laadukkaita keskustabaanoja.

SYVÄSTI ihmettelemme, miksi Tampereen kaupunki on hylännyt yhdyskuntalautakunnan kaikkien puolueiden yksimielisesti hyväksymän Rongankadun yleissuunnitelman linjaukset? Nykyinen katusuunnitelmaesitys ei noudata keskustan strategista osayleiskaavaa, Tampereen kaupunkistrategiaa, pormestariohjelmaa, eikä kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa.

Nyt on syytä palauttaa katusuunnitelma valmisteluun ja palata takaisin yleissuunnitelmassa sovittuihin asioihin. Nykyisessä katusuunnitelma-esityksessä on paljon hyvää, ja sitä voidaan hyödyntää jatkovalmistelussa. Keskeisin asia katusuunnitelmasta kuitenkin puuttuu: missä on esimerkillisen laadukas pyöräilyn seudullinen pääreitti?

Jaakko Vuorio

yhdyskuntalautakunnan jäsen (vihr.), Tampere

Tiina Mikkonen

yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja (vihr.), Tampere

Julkaistu Aamulehdessä 3.4.2021