Sähköverkko auringonlaskussa.

Meidän tulee lisätä omaa energiantuotantoamme – ongelmat johtuvat riippuvuudesta fossiilienergiasta

Kansanedustaja Veikko Vallin syytti vihreää siirtymää siitä, että sähkölaskut ovat räjähtäneet käsiin (AL 5.9.). Vallinin tulisi tunnustaa tosiasia: Euroopan energiakriisi johtuu Venäjän hyökkäyssodasta ja vuosikymmenien aikana rakennetusta riippuvuudesta fossiilienergiaan.

Suomessa ja erityisesti Tampereella on tehty fiksuja päätöksiä vähentämällä riippuvuutta venäläisestä energiasta jo aiemmin, mutta työtä on vielä tehtävänä. Energiahuoltoamme ei voi järjestää venäläisen maakaasun varaan. Suomen tilanne on Manner-Eurooppaa parempi juuri sen vuoksi, että olemme jo satsanneet uusiutuviin ja hajautettuihin energiamuotoihin.

Meidän tulee vielä lisätä omaa energiatuotantoamme ollaksemme omavaraisia energian suhteen. Tarvitsemme ydin-, aurinko- ja tuulivoimaa sekä muita polttoon perustumattomia lämmitysmuotoja. Tampereen Sähkölaitos on jo ottanut tähän suuntaan askelia: niiden avulla saavutetaan hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä ja tämän jälkeen on mahdollista siirtyä kohti hiilinegatiivisuutta. Samalla on huomattava, että riippuvuutta fossiilienergiasta on rakennettu vuosikymmeniä, joten sitä ei korjata viikoissa.

Vallin esittää ajatuksen, että muun muassa sitoutumista Pariisin ilmastosopimukseen on tarpeen tarkastella uudelleen. Vaikuttaa siltä, että hän haluaa ottaa askeleita taaksepäin, vaikka vihreiden investointien mittakaava voi olla Suomessa jopa kymmeniä miljardeja euroja.

Vihreä siirtymä ei takaa siis vain vakaampaa tilannetta yksittäisen suomalaisen kannalta ja vapautta energiakriiseistä: se tarjoaa paljon mahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Merkittävät investoinnit päästöttömään energiaan ovat kilpailuetu Suomelle verrattuna etenkin niihin maihin, joissa riippuvuus esimerkiksi maakaasusta on Suomea suurempi. Lisäksi vihreä siirtymä on edellytys ilmastokriisin torjunnalle sekä maan energiaomavaraisuudelle.

Fossiilienergiasta kiinni pitäminen ja ilmastotavoitteista luopuminen olisivat vahingollisia niin kansalaisille kuin yrityksille. Mikäli siis päättäjänä on todella huolissaan siitä, millaiset sähkölaskumme ovat ja miten pärjäämme tulevaisuudessa, tulisi edistää vihreää siirtymää eikä haikailla menneisyyden perään.

Tiina Mikkonen
yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja (vihr.), Tampere

Julkaistu Aamulehdessä 17.9.2022