Kestävä kaupunkipolitiikka kannattaa

Koronapandemia on herättänyt hajauttamisen ja aluepolitiikan kannattajissa toiveita siitä, että kaupunkien kasvun aika on ohi. Tosiasiassa Suomen kaupungistumiskehitys jatkuu edelleen, ja se on hyvä uutinen niin Suomen talouden kuin ilmaston ja luonnonkin kannalta. 

Kaupungit vetävät ihmisiä puoleensa: suurin osa suomalaisistakin haluaa ja valitsee asua kaupungissa. Kaupungit lisäävät ihmisten kohtaamisia, mikä ruokkii luovuutta ja innovaatioita. Samalla tiiviissä kaupungissa liikkuminen ja asuminen on tehokasta, mikä mahdollistaa ekologisesti kestävän kehityksen kun energiaa kuluu vähemmän ja tilaa jää luonnolle.

Vetovoimaista ja ekologista kaupunkia ei kuitenkaan synny itsestään, vaan se vaatii aktiivista kaupunkipolitiikkaa. Erityisen tärkeässä roolissa ovat tiivis kaupunkirakenne, riittävä asuntorakentaminen, segregaation torjunta, kattava joukkoliikenne, kävelyn ja pyöräilyn edellytykset sekä kaupunkivihreydestä ja lähiluonnosta huolehtiminen. Lisäksi kestävän kaupungin energiantarpeeseen on vastattava päästöttömällä, pääosin polttoon perustumattomalla tuotannolla.

Kestävä kaupunkipolitiikka on nousussa Suomessa. Helsingin ohella Tampere on tästä hyvä esimerkki. Raitiovaunun rakentaminen, asemanseudun kehittäminen ja Hiedanrannan asumisen, yritykset ja lähiluonnon yhdistävä alue, samoin kuin geolämpöhankkeiden valmistelu ovat osoituksia oikeasta suunnasta. Ei olekaan yllätys, että juuri Tampere houkuttelee muuttajia. Kestävän kaupungin sapluunaa kannattaa hyödyntää muuallakin. Samalla kun vetovoimaiset kaupungit kilpailevat keskenään, niiden menestys hyödyttää koko maata.

Valmista ei silti vielä ole. Kaupunkipolitiikka kaipaa vielä lisää rohkeutta ja vauhtia. Ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota erityisesti kaupunkien energiapolitiikassa sekä viheralueiden ja -käytävien kaavoituksessa. Kaupunkien kasvu on erinomainen asia, mutta vain jos se on kestävällä pohjalla.

Tiina Mikkonen, kuntavaaliehdokas (vihr.), Tampere

Atte Harjanne, kansanedustaja (vihr.), Helsinki

Mielipiteemme julkaistiin Aamulehdessä 24.2.