Insinöörit tulisi kouluttaa kiertotalouden osaajiksi

Lineaarinen talous on tuota pikaa mennyttä maailmaa. Se voi päättyä kahdella tavalla: yhteiskunnan romahduksella tai nopealla muutoksella kiertotalouteen. Valinta on ilmiselvä. Miksi tämä kehityskulku ei näy vielä insinöörikoulutuksessa?

Kiertotaloudessa ei ole kyse vain nykyisen järjestelmän maustamisesta materiaalikierrolla. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii vakiintuneiden ajatusmallien kyseenalaistamista ja kokonaisvaltaisia muutoksia toimintatavoissa esimerkiksi liiketoimintamalleissa, kun tuotteet suunnitellaan mahdollisimman pitkäikäisiksi. Kiertotalous tuo mukanaan valtavia järjestelmätason muutoksia, jotka lisäävät kompleksisuutta. Kompleksisen luonteen vuoksi kiertotalouden sisäistäminen vaatii todella kovaa ja pitkäjänteistä ajatustyötä. Siksi opiskelijoita tulee valmistaa tähän koko korkeakouluopintojen ajan.

Lineaariseen talouteen ei mielestämme pitäisi kouluttaa enää ainuttakaan tekniikan alan osaajaa. Kiertotalousosaamisen laiminlyönti on väärin nykyopiskelijoita kohtaan, joiden osaaminen vanhenee hetkessä. Se on väärin yhteiskuntaa kohtaan, jolla ei ole osaamista sitoa haavojaan. Ja se on väärin myös korkeakouluja itseään kohtaan, sillä korkeakoulujen arvostus pysyy suurena vain, jos korkeakoulut onnistuvat pysymään ajan tasalla ja ratkaisevat yhteiskunnallisia ongelmia ennakoivasti.

Kiertotalous on vain yksi esimerkki muutoksista, joita insinöörikoulutuksessa tulee tapahtua. Muutkin kestävyyskriisit vaativat vastaavan huomion. Me insinöörien ilmastorintamassa aiomme haastaa korkeakoulut näissä teemoissa.

Jussi-Pekka Teini, Helsinki

Tiina Mikkonen, Tampere

Insinöörien ilmastorintama

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 21.6.2020